Güneş Paneli Temizliği Nasıl Yapılır?

Sürdürülebilir, yenilenebilir ve daha ekonomik bir enerji kaynağı olması sebebiyle güneş enerjisinden her geçen gün daha fazla yararlanılmaktadır. Kaynağı doğa olan ve çevreye hiçbir zararı bulunmayan güneş enerjisi üretiminin önemi sürekli olarak artmaktadır. Diğer enerji kaynaklarında olduğu gibi elektrik enerjisinin de maliyeti düzenli bir şekilde artar. Bu da hane bütçesine devamlı olarak yük binmesi anlamına gelir. Kışın ısınma ihtiyacının giderilmesi, yazın serinlemek, elektrikli ev aletlerinin kullanılabilmesi şeklinde çeşitlenen etkenler elektrik faturasının kabarmasına yol açar. Elektrik faturası gibi bir mali yükten kurtulmak amacıyla pek çok kişi güneş enerjisine yönelmektedir. Temiz ve yenilenebilir oluşu sayesinde hem evlere hem de sanayi tesislerine güneş enerjisi üretimi için paneller kurulmaktadır. Güneş Paneli Nedir? Kaynağını güneşten alan güneş enerjisi hem evlerde hem de sanayi kuruluşlarında kullanılmaktadır. Güneşten gelen ışınların elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi için panellere ihtiyaç duyulur. Güneş panelleri ile kurulan bu düzeneğe ise fotovoltaik sistemler adı verilir. Fotovoltaik sistemin tesis edilebilmesi için 4 adet sistem unsuruna ihtiyaç duyulur. Akü, alternatif akım çevirici, doğru akıma ek olarak güneş panelleri ile fotovoltaik sistem tamamlanmış olur. Güneş enerjisinin temel parçası olarak kabul edilen güneş panelleri fotovoltaik hücrelerden meydana gelir. Fotovoltaik hücre ise cm kare boyutunda olan oldukça küçük parçacıklardır. Bir fotovoltaik hücreden elde edilecek olan elektrik enerjisi çok az miktarda olacağı için sayıca fazla miktarda hücre bir araya getirilerek panelleri oluşturulur. Çoklu panellerin bir araya gelmesi sayesinde de güneş panelleri elde edilir. Günümüzde hesap makinesi, kol saati gibi oldukça basit düzeneklerin yanı sıra ev, iş yeri ve sanayi kuruluşlarının da güneş panelleri ile elektrik ihtiyacı karşılanabilir. Güneş yenilenebilir bir kaynak olduğu için üretilen ancak fazla gelen elektrik enerjisi istenilirse şehir şebekesine satılarak ek gelir kaynağı da yaratılabilir. Güneş Paneli Nasıl Temizlenir? Güneş enerjisi üreten panellerin temizlenmesi verimliliğin sürdürülebilmesi açısından önem taşır. Panel temizliğinde saf su ve bazı alkollü temizleyicilerden yararlanılır. Özellikle kış mevsimde soğuğun etkisiyle güneş panellerinin üzerinde donma olmasının engellenmesi için alkol bazlı temizleyiciler tercih edilir. Bu tür temizlik maddeleri panel üzerinde su lekesi bırakarak güneş ışınlarına ket vursa da donmayı engellenmesi bakımından sıklıkla kullanılır. Mevsim koşullarından bağımsız olarak ise genellikle saf suyla panelleri temizlemek en yaygın temizlik malzemesi olarak öne çıkar. Panellerin temizliğinde deiyonize saf suyun kullanılması gerekir. Bu tür su ise çözünmüş cisimlerden bütünüyle arındırılmış haldedir. Alkollü temizlik maddelerinin aksine deiyonize saf su paneller üzerinde leke bırakmaz. Böylece temizliğin ardından güneş ışınlarının panele ulaşıp emilmesi önünde bir engel oluşmaz. Bu şekilde temizlik yapmak ayrıca güvenliğe de katı sağlar. Deiyonize edilmiş saf su iletken olmadığı için panel temizliği yapılırken yüksek gerilimin riskleri de bertaraf edilmiş olur. Korozyon tehlikesi ortadan kalkar. Güneş panellerini temizlemek için panellerin sıcak olmadığı akşam veya sabahın erken saatleri tercih edilmelidir. Aksi halde paneller sıcak olacağından yüzey temizliği mümkün olmayabilir. Her mevsim değişiminde güneş panellerinin temizlenmesi verimliliğin korunabilmesi için önerilir. Güneş Paneli Temizliğinin Verimlilik Üzerindeki Etkileri Nelerdir? Güneş enerjisinden elde edilen verimlilik çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Elektrik enerjisi üretmek için kullanılan malzemenin cinsi, panel kurulumundaki işçiliğin kalitesi, çevresel etmenler, panel üzerinde kirler ve tasarım verimliliği etkileyen unsurlardandır. Söz konusu unsurlara dikkat ederek mümkün olan en fazla düzeyde verimliliğin elde edilebilmesi sağlanabilir. Bakımı ve temizliği düzgün bir şekilde yapılan panellerden istenilen seviyede elektrik enerjisi elde edilebilir. Çevresel koşullara göre oluşan toz ve kir panellerin üzerine yapışarak güneş ışınlarının yüzeye nüfuz etmesine engel olur. Tam olarak güneş ışını alamayan fotovoltaik hücreler güneş enerjisi üretemeyeceğinden panellerin temizlenmesi gerekir. Güneş panellerinin temizlenmemesi yüzünden verimliliğin %30 oranında azaldığı görülür. Paneller deiyonize suyla daha düşük maliyetle ve olması gerektiği şekilde temizlenebilir. Güneş Paneli Temizliği Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

  • Güneş enerjisi panelleri sayesinde elektrik enerjisi üretilir. Bu yüzden de panellerin temizliği her zaman yüksek gerilime kapılma riskini de beraberinde getirir. Akıma kapılmamak için paneller iletkenliği olmayan deiyonize edilmiş saf suyla temizlenmelidir. Bu sayede iş güvenliği korunabilir.
  • Evlerdeki ve sanayi tesislerindeki güneş panelleri yükseğe konumlanmış olabilir. Yüksekten düşme tehlikesinin ortadan kaldırılması için uzatma borularından yardım alınmalıdır.
  • Panel temizliği esnasında üzerine basılmamalı ve kesinlikle yürünmemelidir. İnsan vücudunun ağırlığı sebebiyle panel üzerinde küçük çatlaklar oluşabilir. Çatlaklara sızan yağmur suları veya temizlikte kullanılan sıvılar nedeniyle elektrik çarpması başta olmak üzere ciddi boyutlu sorunlar yaşanabilir.
  • Güneş panellerinin toz ve kirden arındırılması için deterjan ve kimyasal içerikli ürün kesinlikle kullanılmamalıdır.
  • Her yeni mevsim başlarken panel temizliği yapılmalıdır. Panel temizliğinde özel solar fırçalar kullanılmalıdır.
  • Güneş panellerinin bakımı düzenli aralıklarla yaptırılmalıdır.
  • Güneş paneli temizlenirken suyun sıcaklığı ile panelin sıcaklığının aynı oranda olmasına dikkat edilmesi gerekir. Sıcak panel üzerine soğuk su dökülmemelidir. Aksi halde termal şok görülebilir. Paneller kullanılamaz hale gelebilir.

Güneş Paneli Temizleme Nasıl Yapılır?

Güneş santrallerinde yer alan güneş paneli temizleme işleminde maksimum verimlilik için ultra de iyonize saf su kullanılmalıdır. Dairesel titreşimsiz panel yüzeyine en uygun fırçalar ile güneş panelleri dikkatlice yıkanmalıdır. Ayrıca panel temizliğinin yanı sıra bakımı da ihmal edilmemelidir. Fotovoltaik sistemlerde amaç verimliliği maksimum tutup, bakım ve hasar maliyetini en aza indirmektir. Sunvital santralinizdeki güneş paneli temizliği düzenli periyotlarla yapılmalıdır. Güneş Enerjisi Santrallerinde kullanılan güneş panellerinin bulunduğu konum ve çevre koşulları bakımından temizleme sıklık derecesi değişkenlik göstermektedir. Güneşe dayalı elektrik üretim santralinizin yakınında bulunan kum, demir, çelik gibi aşırı tozlanma yaratabilecek fabrika veya endüstriyel tesislerin bulunması santralinizin temizlenmesi için sıklık derecenizde artış gösterecektir. Periyodik bir temizlik düzeni nasıl olmalıdır diyecek olursak fabrika vb tesis bulunan, panellerde ağır tozlanma yaratabilecek bölgelerde sıklık derecesi;1/4(3ayda bir) iken, diğer koşullarda ise sıklık derecesi 1/2 (6ayda bir) şeklinde yaptırılmasını Sunvital olarak önermekteyiz. Temizlenen panellerinizi dış çevre şartlarından korumanız kolay olmayacaktır. Ancak yapılan temizleme işlemi sırasında doğru sertlikteki saf su ve fotovoltaik panelleriniz için özel üretilmiş deterjan kullanımı, profesyonel çalışma ekibi ve yıkama talimatlarına uyulduğu sürece panelleriniz temiz kalacak ve yıkama sonrası temiz kalma sürekliliği uzayacaktır. Fotovoltaik panel temizleme işlemi ile santralinizin verimini maksimum seviyede tutarak santralinizin geri ödeme süresini azaltabilirsiniz.