Güneş Enerjisi Sözlüğü Nedir?

Biliyoruz birçok terim şu anda size çok yabancı geliyor ve kelimeler anlam karmaşası yaratıyor. Bu nedenle size okuduğunuz materyallerde yol gösterebilmesi açısından bu sözlüğü oluşturduk. Burada yer almayan ve sıkça karşılaştığınız kelimeler konusunda bizde sizden geri dönüşlerinizi bekliyoruz.
İngilizceTürkçeTanım
AbsorberSoğurucuGüneş Kolektörünün içinde güneşten gelen radyasyonu olabildiğince fazla toplayan ve yakalayan parça. Isı transferi sağlayan akışkan soğurucudan yada soğurucuya eklenen kanallardan akması
AbsorptanceSoğurma ÇarpanıSoğurma çarpanı, emilmiş gelen radyasyonun, gelen radyasyona oranıdır. Emicilik kapsamda değişikliğe yol açan tüm materyallerin yarattığı sonuçtur
Absorption Air ConditioningSoğurum klimasıBüyük bir şaft girdisine ihtiyaç duymadan soğurma ve salma işlemi esnasında bir serinleme efektine ulaşma.
Air MassHava KütlesiDirekt Güneş radyasyonunun seyrinde atmosferden itibaren izlediği yolun uzunluğu
ApertureAçıklıkGüneş Kolektöründe radyasyonun öncelikli olarak soğurucuya geçtiği açıklık
Auxiliary SystemDış SistemBulutlu periyodlarda yada gece saatlerinde güneş enerji sistemine yedek sağlayan sistem
Azimuth AngleAzimuth AçısıBelirlenen noktanın kuzey güney düzlemindeki açısı ve yatay düzlemde güneş-dünya hattının projeksiyonu
BatteryBataryaTersinir kimyasal reaksiyonları kullanan elektrik enerjisi depolama sistemi
Beam RadiationRadyasyon DemetiBelirlenen yüzeye gelen radyasyon ve güneşin disk gibi gözlemlenen görüntüsünden çıkarılan 3 düzlemin o yüzeyde oluşturduğu açı
Brayton CycleBrayton DöngüsüJet motorlarında kullanılan, termo dinamik döngüyü kullanan bir ısı motoru
Cadmium SulfideKadmiyum SülfürKadmiyum metalinden elde edilen, sarı-portakal renge sahip kimyasal alaşım. Yarı iletken olarak Kadmiyum Sülfür her zaman n-tipi’dir.
Capital CostYatırım MaliyetiEkipman, inşaat, alan gibi bir tesisin kurulması için yapılması gereken maliyetler toplamı
Cavity ReceiverKovuk AlıcısıGüneş radyasyonunun bir yada daha fazla açıklıktan içeride bulunan ısı soğurucu yüzeylerde soğurulması için girmesini sağlayan giriş noktasındaki kovuk şeklindeki alıcı.
CollectorKollektörGüneş radyasyonunu yakalayan ve onu enerjinin kullanılabilen herhangi bir tipine çevirebilen tüm cihazlar.
Collector EfficiencyKollektör VerimliliğiKollektör tarafından sağlanan enerjinin, kollektöre yansıyan enerjiye oranı
Collector Efficiency FactorKollektör Verimlilik FaktörüKollektör tarafından sağlanan enerjinin, kollektörde bulunan soğurucunun ortalama akışkan sıcaklığında çalışması sonucunda sağladığı enerjiye oranı
Collector Flow FactorKollektor Akış FaktörüKollektör tarafından sağlanan enerjinin, kollektörde bulunan soğurucunun ortalama akışkan sıcaklığının akışkan giriş sıcaklığına eşit olması durumunda sağladığı enerjiye oranı
Collector Tilt AngleKollektör Eğim AçısıKollektörün açıklık düzleminin yatay düzleme göre yaptığı açı
Concentration RatioYoğunlaştırma OranıKollektorlerde açıklığın alıcı alana oranı
Concentrating CollectorYoğunlaştırıcılı KollektörlerAçıklıktan soğurucuya radyasyonu geçirirken, reflektörler ve lensler yardımıyla güneş ışınını yönlendirerek yoğunlaştıran kollektörler.
Cover PlateKaplama TabakaGüneş enerjisinin sera etkisiyle sıkışmasını engellemek için kollektörün soğurucu tabakasına kaplanan transparan materyal
CPC (Compound Parabolik Concentrator) CollectorYoğunlaştırıcılı Parabolik Çanak KollektörBirbirine bakan iki parabol yardımıyla radyasyonu yoğunlaştıran kollektör sistemi
DeclinationSapmaDünya Güneş düzlemiyle ekvatör düzlemini (Pozitif Kuzey) birbirine bağlayan açı
Diffuse RadiationDağınık RadyasyonYatay düzlemde belirlenen noktaya düşen, atmosferik etkiler nedeniyle saçılan ve geniş açıyla ulaşan radyasyon
Direct RadiationDirek radyasyonBelirlenen yatay düzleme güneşten ulaşan radyasyonun atmosferik etkilerle dağılmadan dar bir açıyla ulaşması
Direct SystemDirek SistemKişi tarafından kullanılacak sıcak suyun kollektörlerden direk ulaşmasını sağlayan güneş ısı sistemi
EfficiencyVerimlilikÖlçülen istenen efektin, ölçülen girdi etektine oranı. Her ikiside aynı birimler kullanılarak ifade edilir.
EmittanceYayımAynı sıcaklıkta belirlenen bir yüzeyin radyasyon yayımının, kusursuz ışıyıcının (Siyah yüzey) radyasyon yayımına oranı
Evacuated Tube CollectorHavasız Tüplü KollektörlerTüp ve soğurucu arasında havası alınmış bir cam tüp kullanan kollektör
EvaporatorEvaporatörAkışkanın sıvıdan buhar haline dönüşümünün gerçekleştiği ısı eşanjörü
Extraterrestrial RadiationDünya Dışı Güneş IşınımıBir yüzeye ulaşan atmosfer limitindeki güneş radyasyonu
Flat-Plate CollectorSabit Plakalı KollektörlerHem direk hemde dağınık radyasyonu toplayabilen sabit kollektör
Fresnel CollectorFresnel KollektörüSolar radyasyonunu alıcı üzerine odaklamak için Fresnel Lensi’ni kullanan yoğunlaştırıcılı kollektör
Geometric FactorGeometrik FaktörNormal dışı yansıma durumlarında yoğunlaştırıcının açıklık alanına etki eden azalmanın ölçümü
GlazingKaplamaSoğurucunun yüzeyini kaplayan cam, plastik yada başka tipteki transparan materyal
Global RadiationToplam Güneş IşınımıYatay bir düzleme ulaşan yarı küreye ait güneş radyasyonu. Hem ışın demetini hemde dağınık radyasyonu içerir
Greenhouse EffectSera EtkisiYüzeylerdeki ısı kaybının ısı taşınımı kontrol edilerek baskılanmasıdır. Güneş enerjisinde kaynaktan ulaşan radyasyonunda baskılanmasına neden olur.
Heat ExchangerIsı Eşanjörüİki akışkanın akıntısı arasında onları karıştırmadan ısı transferini sağlayan cihaz
Heat PipeIsı Nakil BorusuYüksek verimlilikte ısı tranferi için buharlaşma ve yoğuşmanın prensiplerini kullanan pasif bir ısı eşanjörü
Heat PumpIsı PompasıKısmen daha soğuk olan rezervuardan, daha sıcak olana br baca girişinden ısı transferi sağlayan cihaz
Heat Removal FactorIsı Giderme FaktörüKollektör tarafından sağlanan enerjinin, kollektörde bulunan soğurucunun tümünün sıcaklığının akışkan giriş sıcaklığına eşit olması durumunda sağladığı enerjiye oranı
HeliostatGündüşürücüGüneş ışınlarını belirli bir hedefe yöneltmek için kullanılan cihaz
HoleYuvaPozitif yüklü elektron gibi davranan, Valans bandında ki boş elektron bölgesi
Hour AngleSaatin AçısıBelli bir saatte ekvator düzlemi üzerinde güneşin projeksiyonunun oluşturduğu açı ve öğle saatinde aynı düzlemde oluşturduğu açı
Incident AngelGelen Işının AçısıGüneş ışınlarıyla, radyasyona maruz kalan yüzeye dik bir doğrunun arasında kalan açı
Indirect SystemDolaylı Isı Transfer SistemiIsı transferini sağlayacak sudan farklı bir akışkanın kollektör içinde devir daimi sağlanarak bir ısı eşanjörü yardımıyla ısısını kullanılacak suya tranfer eden bir ısıtma sistemi.
InsolationGüneş radyasyonuGüneş radyasyon enerjisini ifade etmek için kullanılan bir terim (J/m2)
Integrated Collector StorageEntegre Depolamalı KollektörKollektörün aynı zamanda bir depolama birimi olarakda kullanıldığı bir Güneş ısıtma sistemi
Intercept FactorEngellenme FaktörüAlıcı tarafından alındıktan sonra odaklama cihazına yönlendirilirken engellenen enerjinin oranı
IrradianceBirim Alandaki RadyasyonBelirlenen bir yüzeydeki birim alana ışın enerjisinin ne kadar geldiğini belirleyen değer (W/m2)
IrradiationIşınlamaBelirlenen bir yüzeydeki birim alana belirli bir süre zarfında (genelde saat yada gündür) ışın enerjisinin ne kadar geldiğini belirleyen değer (J/m2)
LatitudeEnlemYeryüzündeki herhangi bir noktanın ekvator’a uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine enlem denir.
Line Focus CollectorEksene Odaklı KollektörTek bir düzleme doğrusal odak sağlayan bir yoğunlaştırıcılı kollektor tipi
Local Solar TimeYerel Güneş SaatiGüneşin bulunulan meridyen üzerinde gerçek kuzey güneş çizgisini saat tam 12’de geçmesi olan astronomik zaman sistemi. Bu sistem boylam, zaman dilimi ve zaman denkleminin kullanıldığı yerel saat kavramından farklıdır.
n-typen-tipiİletken bandda serbest elektronların olması için katkı maddeleriyle saflığı bozulmuş yarı iletken
Non-Imaging Collectorİmge Engelleyicili KollektörAlıcıda güneşin imgesini oluşturmadan ve diğer alıcılara kıyasla daha küçük bir alıcı tipine sahip olan bir tür yoğunlaştırıcılı kollektör
Open Circuit VoltageAçık Devre VoltajıBirim alandaki radyasyonda açık devre üzerinde oluşabilen maksimum fotovoltaik voltaj
Optical EfficiencyOptik VerimlilikAlıcı tarafından absorbe edilen enerjinin yoğunlaştırıcının açıklığına etki eden enerjiye oranı.
p-typep-tipiValens bandında yuvaların olabilmesi için katkı maddeleriyle saflığı bozulmuş yarı iletken
ParabolaParabolBir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaları olan kıvrımlı form.
Parabolic Dish ReflectorParabolic YansıtıcıIşın enerjisini alıcı üzerinde belirlenen odak noktasına yada lineer odak alıcına yönlendiren çift aks takip mekanizmalı solar termal yoğunlaştırıcısı
Parabolic Through CollectorParabolik Çanak KollektörlerParabolik bir düzlem üzerinden doğrusal odaklı alıcı üzerine ışın enerjisini odaklayan tek akslı takip mekanizmasına sahip solar termal yoğunlaştırıcısı
Parasitic EnergyParazitik EnerjiGenelde pompalar, fanlar ve güneş ısıtma sistemlerindeki kontroller tarafından tarafından tüketilen, çoğunlukla elektrik formunda olan enerji.
Passive EnergyPasif EnerjiGüneş enerjisinin herhangi bir mekanik sistem desteği olmadan kullanmak
Payback PeriodGeri Ödeme SüresiYatırımın sağladığı kazançlarla, yatırım maliyetini karşıladığı süre
Photovoltaic EffectFotovoltaik EfektYakın temasda olan farklı maddelerin üzerine ışın enerjisi düştüğünde oluşan elektromotor kuvvet (Voltaj)
p-n Junctionp-n KesişmesiFarklı yarı iletken materyallerin kesişmesi, electronların spesifik durumlarda bir tipten diğerine hareket etmesi
Point Focus CollectorNokta Odaklı KollektörGüneş ışınını belli bir noktaya odaklayan yoğunlaştırıcılı kollektör
Present ValueBugünkü DeğerGelecekteki nakit akışının bugüne indirgenmesi
RadiationIşınımEnerjinin elektro manyetik dalga şekline yayınımı yada taşınımı
RadiosityIşınsallıkSalınım, yansıma ve iletimin ouşturduğu kombinasyonda ışın enerjisinin bir yüzeyin birim alanından ayrılmasının oranı (W/m2)
Rankine CycleRankin ÇevrimiÇalışma mantığında akışkanın basınç altında içine ısının ekleneceği kazana pompalandığı ve oradan türbine aktarıldığı bir döngüye sahip kapalı devre ısı motor döngüsü
ReflectanceYansıma OranıIşının bir yüzeyden kaynak yüzeye yansıma oranı. Yansıtıcılık ışının yansımasına neden olan tüm materyallerin oluşturduğu toplam sonuçtur.
Selective SurfaceSeçici YüzeyYansıtma, emme, iletme ve yayma optik özelliklerinin ışın boyuna bağlı olduğu yüzey
Silicon CellsSilikon HücrelerYarı iletken olan, başlıca hammadesi silikon olan fotovoltaik hücre.
Solar Altitude AngelGüneş Yükseklik AçısıGözlemin yapıldığı yatay yüzeyle güneşin merkezinden çıkan doğrunun arasında kalan açı
Solar CollectorGüneş KollektörüGüneş ışınını emmesi ve oluşan termal enerjiyi içinden geçen akışkana geçirmesi için oluşturulmuş cihaz.
Solar ConstantGüneş SabitiAtmosfer dışında güneş-dünya uzaklığının ortalama değerinde güneş ışınlarına dik bir yüzeyde ki güneş ışınlarının yoğunluğu
Solar DistillationGüneş Enerjisiyle DamıtmaDeniz suyu, acı su yada düşük kalitede suyun damıtılması için güneş enerjisinin kullanılması. Sıvının buharlaştırılması ve ısının hapsedilmesi için sera etkisinden faydalanılır. Sıvı kaplamanın yüzeyinde yeniden oluşur ve kullanım için toplanır.
Solar EnergyGüneş EnerjisiFizyon reaksiyonlarıyla güneşten yayılan ve elektro manyetik enerji formunda olan enerji
Solar FractionGüneş Enerjisinden Yararlanma OranıGüneş sistemi tarafından sağlanan enerjinin toplam sistem yüküne bölünmesi
Solar PondsGüneş HavuzuIsıyı toplayan ve hapseden farklı katmanlardaki suyun havuzu. Havuzda oluşan konveksiyon sabit yoğunluğa sahip çözünmüş tuz tatbik edilerek baskılanır
Solar RadiationGüneş IşınıKaynağı güneş olan, doğrudan, atmosferde dağılarak yada yerden yansıma şeklinde ulaşan ışın enerjisi
Solar NoonGüneş Öğle VaktiGüneşin belirlenen noktanın meridyeninin tam üstünden geçtiği yerel saat
Solar SimulatorGüneş Simülasyon CihazıGüneş ışınlarını simüle eden yapay bir kaynak olarak ışın enerjisini barındıran bir cihaz
Solar TimeGüneş ZamanıGüneşin gökyüzünde bir açıyla görünür bir şekilde dolaştığı zaman dilimi
StagnationDurgunlukIsı transfer akışkanı tarafından ısının ortadan kaldırılmadığı anlarda kollektör yada sistemin durumu
Sun Path DiagramGüneş Yörünge DiyagramıGüneşin açısını, yüksekliğine karşı gösteren diyagram. Güneşin pozisyonunu yılın belli günlerinde bir zaman fonksiyonu gibi gösterir.
ThermosiphonTermosifon SistemiDüşük yoğunluğa sahip akışkanda, sıcak akışkanın yükselerek daha yoğun olanla değiştirildiği ve akışkanın soğuduğu kapalı devre konvektif döngü sistemi
Tracking SystemTakip SistemiBir cihazı güneşin ekseninde tutabilmek için kullanılan motor, çark, devindirici, ve kontroller gibi tüm cihazlar.
TransmittanceGeçirgenlik OranıBelli bir materyalin ışın enerjisini iletiminin, materyalin bulunduğu yüzeye etki eden ışın enerjisine oranı. Etkilenen yüzeyin açısına bağlıdır.
Unglazed CollectorKaplanmamış KollektörSoğurucusu kaplanmamış günel kollektörü
Zenith AngleZenit AçısıDikey olarak güneşin açısal uzaklığı