Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk projeleri Sunvital’in uzun vadeli hedeflerin başında gelmektedir. Sürdürülebilir ekonomik aktivitelerin sadece toplumun aktif bireyleri olarak birbirimiz anlayarak olacağının farkındayız.

Çevreye ve doğaya karşı sorumlu olduğumuz konularda görevimizi yerine getirirken, temiz ve ucuz enerji sayesinde ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.

Temel ihtiyaç : Enerji

Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılık ve çevresel etkiler sebebiyle; güvenli, ucuz ve temiz enerji üretimi, ülkelerin ekonomik ve sosyal hayattaki gündem maddeleri arasında. Nüfusu, sanayisi ve ekonomisi hızla büyüyen ülkemizin bunlara bağlı olarak, var olan enerji üretimi ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bu durum da mevcut kapasiteyle karşılanamayan enerji ihtiyacı karşısında, yenilenebilir enerjinin önemini göstermektedir.

Günlük hayatta olduğu gibi, sanayii ulaştırma gibi sektörlerde de en önemli ihtiyaç olan enerji vazgeçilmez oluşunun yanı sıra kullanımı esnasında büyük oranda çevre kirliliğine yol açmaktadır.

Bu durum biz insanoğlunun var olan sınırlı enerji kaynaklarını daha verimli kullanmaya ve yeni yöntemler keşfetmeye mecbur kılmıştır.

Yenilenebilir enerji

Hayatın her anında temel sorunumuz olan enerji ihtiyacını karşılamak için, birçok doğal kaynağa başvuruyoruz. Kullanımımız sonucunda istemeden, fakat bilinçli bir şekilde dünyaya geri dönüşü olmayan zararlar veriyoruz.

Ülkemizdeki sınırlı kaynakları kullanmak ya da enerjiyi ithal etmek yerine, güneş ve rüzgar gibi hem çevresel hem de ekonomik manada benzersiz fayda sağlayabilecek kaynakları kullanmak, en kazançlı yatırım olacaktır.

Peki, hem yenilenebilir , hem çevreci enerji kaynakları bizi sadece aydınlatmayı ve serinletmeyi sürdürürken, doğaya zarar vermeye devam edecek miyiz?

Neden yenilenebilir enerji?

Tüketilen ve üretilen enerji miktarının ülkelerin kalkınmışlığının bir göstergesi olduğunu düşündüğümüzde, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini daha etkin kullanma zorunluluğu ile karşılaşıyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin bir bölgede yer alan Türkiye’de bu kaynakların kullanımının artmasıyla, dışa bağımlılık azalacak, çevre dostu ve ucuz enerji üretimi artacaktır.

Yüksek maliyetli enerji ithalatının aksine, sadece kurulum esnasında yapılan harcama sayesinde yenilenebilir enerji çok daha ucuzdur.

Neden Güneş Enerjisi?

Güneş Enerjisinin;

  • Temiz bir kaynak olması
  • Dışa bağımlı olmaması
  • Kurulum maliyeti haricinde başka hiçbir masrafının olmaması
  • Teknolojinin gelişimi sayesinde birçok farklı sektörde kullanılabilir olması
  • Sürdürülebilir olması

gibi özelliklerinin yanı sıra, tercih edilmesinin asıl sebebi fosil yakıtlarının yerine kullanılmasının sağlanmasıdır.

Gelişen teknolojiyle birlikte konutlarda, aydınlatmada, tarım sektöründe, sanayide, iletişim ve ulaşım araçlarında güneş enerjisi santralleriyle elektrik üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

Doğaya sahip çıkıyoruz

Küresel ısınmanın ve sera etkisine yol açan gazların kaynağı olan karbondioksit salınımına, günlük hayatta neredeyse bütün elektronik aletler ve ulaşım araçlarıyla katkıda bulunuyoruz.

[Elektrik, karbon emisyonuna en fazla katkıda bulunan faktördür]

İstemsiz sebep olduğumuz bu durumu geri çevirmek mümkün.

Peki, karbon salınımını azaltmak için neler yapabilirsiniz?

  • Yenilenebilir enerji kullanımını artırın
  • Elektrik tasarrufu sağlayacak uygulamaları dikkate alın
  • Binanızda ısı yalıtımı olduğundan emin olun
  • Elektrikli eşyalarınızı satın alırken “A” enerji sınıfına sahip olanları tercih edin.
  • Toplu taşıma araçlarını kullanmaya çalışın.

Temiz Enerji İçin Umut Işığı : Güneş

Günümüzün en önemli çevre sorunu, karbondioksit artışı ve sera etkisi sebebiyle gerçekleşen küresel ısınmadır. Zaruri enerji ihtiyacımızı karşılamak için dünyanın dengesinin bozulmasına sebep olduk.

Güneş, tükenebilir doğal kaynakların aksin, temizdir. Güneş enerjisi santralleri ise karbondioksit emisyonuna sahip değildirler. Doğaya hiçbir zararı bulunmayan bu çevre dostu enerji MW başına yılda 1300 ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlar. Ayrıca enerji üretimi esnasında, doğaya zarar verecek başka hiçbir gaz veya parçacık salınımı gerçekleştirmez.